Svet fantázie

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Jahveho plameň- Hosť Vladimír Peregrim

Skôr ,ako by som začala písať svoje postrehy z tejto prednášky, by som v krátkosti povedala niečo o našom hosťovi. Vladimír Peregrim je členom rehole saleziánov Don Bosca. Pochádza zo Žiliny. Základnú teológiu vyštudoval v Turíne. Teraz pôsobí v Rožňave a učí v Turíne. Celá prednáška bola o knihe zo Sv. písma: Pieseň piesní. Táto kniha je radená do kategórie múdro-slovnej literatúry a hoci sa tam nespomína Boh, je radená medzi sväté knihy a dokonca židia ju majú za najposvätnejšiu knihu Starého zákona. Táto kniha je akoby zbierkou svadobných textov, ktoré chronologicky spolu nesúvisia, ale spoločne vytvárajú akúsi mozaiku, ktorá čo i len bez jediného textu by nedávala zmysel. V tomto diele môžeme nájsť množstvo metafor, ktoré môžeme definovať jedným slovom a to svadobná metafora. V tomto diele sa aj vyskytuje symbolická exegéza, ktorú môžeme nájsť v 8. kapitole, 5-7 verši. Spája duchovný aj literárny rozmer veľpiesne.

Druhá časť prednášky bola zameraná práve na tento text. Celkovo v tomto texte nie je vždy úplne jasné, ktoré verše patria ženíchovi a ktoré žene, no čo môžeme naozaj potvrdiť je, že tento text opisuje čistý a úplne neobyčajný vzťah medzi nimi. Môžeme tu vnímať ženu, ktorá u muža prebúdza čistú lásku a je pre muža zmyslom života. No my si to môžeme zároveň aj prepojiť z naším vzťahom z Bohom. Dokonca je to aj v texte symbolicky naznačené tým, že sa tu 26 krát spomína môj milý, čo môžeme prepojiť s menom Jahve. Dokonca sa tu nachádza aj symbolika stromu poznania dobra a zla (jabloň-grécky posv. Strom.) No tu sa ale nespomína láska muža a ženy po prvom hriechu, ale bez hriechu alebo ešte pred jeho spáchaním. Dosť ma zaujalo, koľko symbolov sa nachádza len v takom malom texte. A keby sme začali rozoberať aj ostatné kapitoly a ich verše, našli by sme tam oveľa viac symbolov. Celkovo môžno podľa tohto textu usúdiť, že zmienka o pečati nebude hovoriť len o veľkej blízkosti muža a ženy, ale odkazuje tu aj na vzťah Boha s jeho ľudom.

Na záver ostáva otázka: Čo je teda Jahveho plameň? Má to čo robiť s poukázaním na biblický krík s knihy Exodus? Na to, čo je Jahveho plameň existuje jednoduchá odpoveď. Je to láska. Láska, ktorá pochádza od Boha je ten plameň, ktorý nezhára ako to vidno aj v symbole biblického kríku na vrchu Sinaj, ale zároveň je to oheň, ktorý nás nespaľuje, ale naopak naplňuje zmysel nášho bytia. Teda možno povedať, že zmyslom života každého kresťana je mať lásku a rozdávať ju všade vôkol seba.


Eseje na Zamyslenie | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014