Svet fantázie

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Odpustenie a milosrdenstvo na každodennom stole rodinného života

Aktuálnosť danej témy nikdy nebola väčšia ako dnes. Po absolvovaní mnohých prednášok o tom ako by mal správne fungovať vzťah medzi pármi sa o túto tému veľmi opierali. Bez odpustenia a milosrdenstva by sa väčšina vzťahov rozpadla pretože by v nich vychladla láska. Práve odpustenie a milosrdenstvo je jediným liekom po vzniknutí sporov a hádok vo vzťahu. Preto sa dnes na túto tému viac pozrieme.

Najprv sa zameriame, prečo je táto téma v tomto svete tak aktuálna. Nachádzame sa v dobe kde namiesto toho aby sa problémy, ktoré vo vzťahoch vznikli (či už to je zistenie negatív toho druhého alebo nedorozumenia pri spoločnom bývaní bez uzavretia manželstva) riešili a pracovalo sa na vzťahu, radšej sa rozídu. Ak si ľudia po hádkach, bez ktorých nemôže byť žiadny vzťah neodpustia zo srdca, tak takýto pár sa po nejakom čase rozíde pretože v nich ochladne láska. A pokiaľ v sebe páry nemajú pravú lásku, ktorá spočíva vo vzájomnom si odpúšťaní a milosrdenstve sú odsúdení na zánik.

Preto by malo byť odpustenie a milosrdenstvo na každodennom stole manželského života, aby toto manželstvo naozaj prekonalo aj tie najväčšie prekážky. Láska založená na vzájomnom odpúšťaní si by mala byť základným kameňom v každom manželstve. Ak staviame naše vzťahy len na dočasnom užití si, rozpadnú sa a v našich srdciach zanechajú veľké rany.

Veď aj vo sv. Písme sa veľakrát spomína milosrdenstvo a odpustenie. A to nielen v Novom zákone ale aj v Starom. Jedným krásnym príbehom o odpustení je kniha proroka Jonáša kde je krásne ukázaný príbeh o Božom milosrdenstve, ktorého príklad by sme mali nasledovať aj my v našom živote. Avšak najviac sa táto téma spomína v Novom zákone. Vyberiem len zopár veršov kde sa to spomína. Prvým príkladom môže byť jedno s ôsmych blahoslavenstiev ktoré Ježiš povedal na v reči na vrchu: “Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“(Mt 5,7; SSV). Ďalším príkladom môže byť úryvok z listu Kolosanom: Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! (Kol. 3, 13-14). Je však ešte mnoho ďalších častí vo sv. Písme kde sa spomína odpustenie a milosrdenstvo.

Manželstvo môžeme zároveň aj prirovnať k jednému podobenstvu spomenutom v evanjeliu a to podobenstvo o Múdrom a hlúpom mužovi. Ak je manželstvo postavené na vzájomnom odpúšťaní si a milosrdenstve môžeme ju prirovnať k múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Keď potom prídu ťažkosti v podobe búrok, a vôd toto manželstvo sa nerozpadne. Avšak ak je manželstvo alebo vzťah založený len na chvíľkovom poblúznení v ktorom nie je miesto pre vzájomné odpúšťanie, keď prídu ťažkosti v podobe búrok a divokých vôd toto manželstvo alebo vzťah sa rozpadne a zanechá po sebe zlomené srdce aspoň u jedného z páru ktorí dúfal že ho jeho partner/partnerka pochopí a prijme takého aký je.

Na záver môžem zhodnotiť že vzťah bez pravej lásky ktorá pochádza od Boha nemôže vydržať. Keby si každý človek dával za príklad Ježiša a jeho veľkú lásku k nám určite by sme sa mali na tomto svete oveľa lepšie. Pravá láska spočíva vo vzájomnom odpúšťaní si, milosrdenstve, trpezlivosti a prijatí toho druhého aký je. Svoju prácu by som zakončila úryvkom s jednej s najkrajších kapitol o láske a to 1. Kor. 13 hlavy ktorá by sa mala stať heslom každého manželstva: Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. (1. Kor. 13 4-8). Zároveň by bolo dobré pridať aj úryvok s listu Kolosanom ktorý som spomenula vyššie.


Eseje na Zamyslenie | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014