Svet fantázie

Odpustenie a milosrdenstvo na každodennom stole rodinného života

| celý článok | náboženstvo a mystika | Eseje na Zamyslenie | komentáre: 0

3D model lode

| celý článok | hobby | Drakologia knihy Svet drakov | komentáre: 0

3D model hradu Ixbrix (3. diel)

| celý článok | hobby | Drakologia knihy Svet drakov | komentáre: 0

Horúca novinka

| celý článok | próza | Drakologia knihy Svet drakov | komentáre: 0

Jahveho plameň- Hosť Vladimír Peregrim

| celý článok | náboženstvo a mystika | Eseje na Zamyslenie | komentáre: 0

Prológ

| celý článok | hobby | Drakologia knihy Svet drakov | komentáre: 0

Rozlišovanie duchov- Hosť na Ku (postrehy s prednášky)

| celý článok | osobné | Eseje na Zamyslenie | komentáre: 0

,,Každý človek je myšlienkou Boha.“ (sv. pápež Benedikt XVI.)

| celý článok | osobné | Eseje na Zamyslenie | komentáre: 0

,,Už v detstve vkladá Boh do sŕdc ideál pravdy a dobra“ v tom spočíva pravá a večná mladosť ducha! Tí čo napriek prehrám a sklamaniam zostanú verní tomuto ideálu, zostávajú stále mladí, i keď sa míňajú roky ich života“ (sv. Ján Pavol II.)

| celý článok | osobné | Eseje na Zamyslenie | komentáre: 0

,,Vzdelanie a duchovnosť! To je nerozlučný dvojčlen pre toho, kto sa snaží viesť kresťanský život, v ktorom sa opravdivo angažuje pri budovaní spravodlivejšej a bratskej spoločnosti“ (sv. Ján Pavol II.)

| celý článok | osobné | Eseje na Zamyslenie | komentáre: 0

,,Viera je začiatkom a láska vrcholom“ (sv. Ignác Antiochijský)

| celý článok | osobné | Láska | komentáre: 0

Fialový drak

| celý článok | próza | Drakologia knihy Svet drakov | komentáre: 0

Draky zeme

| celý článok | umenie | Drakologia knihy Svet drakov | komentáre: 0

Čierne draky

| celý článok | umenie | Drakologia knihy Svet drakov | komentáre: 0

Strieborné draky

| celý článok | umenie | Drakologia knihy Svet drakov | komentáre: 1

Biely drak

| celý článok | umenie | Drakologia knihy Svet drakov | komentáre: 0

Zelené draky

| celý článok | próza | Drakologia knihy Svet drakov | komentáre: 0

Červene draky

| celý článok | próza | Drakologia knihy Svet drakov | komentáre: 0

Temný drak

| celý článok | próza | Drakologia knihy Svet drakov | komentáre: 0

Modry drak

| celý článok | próza | Drakologia knihy Svet drakov | komentáre: 0

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014